Färre bakterier i vattnet med svenska Anolytechs miljövänliga desinficering

Kläckäggsproducenten Valla Rusthåll på Östgötaslätten hade problem med biofilm i vattenledningarna. Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste problemen. På Valla Rusthåll i Väderstad på Östgötaslätten producerar Alexander Gideskog avelsägg som utvecklas till slaktkycklingar. Fjäderfädelen av gårdens verksamhet tillkom 1996, när Alexander far Bengt tog steget att bli kläckäggsproducent och byggde […]

Så förlängs hållbarheten på groddar med Anolytechs system för desinficering av vatten

Odlingsföretaget Nyttogrönts problem med bakterier gjorde att rötterna på deras ekologiska groddar ruttnade. Lösningen blev svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier. På Nyttogrönt i skånska Munka-Ljungby odlas det inomhus året runt med målet att producera de bästa groddarna och skotten i Skandinavien.         Att odlingen är hydroponisk innebär att man […]

Biofilmen i vattenledningarna försvann med Anolytechs system för desinficering av vatten

Grisproducenten Mansdala Gård på Österlen hade problem med organismer som ledde till biofilm i vattenledningarna. Svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste problemen. Familjen Carlsson bedriver uppfödning av grisar på Mansdala Gård och två mindre gårdar i närheten. Ulrika och Sven-Olof köpte gården 1994 och bor i boningshuset byggt 1874. […]

Desinficerat rengöringsvatten för pumpor utan mögel med svenska Anolytechs system

Sveriges största odling av pumpor hade problem med att bakterier i tvättvattnet ledde till mögelbildning på grönsakerna. Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier blev ett sätt att hantera problemen. På Löderups Boställe på Österlen driver Leif Nilsson pumpaodling sedan 30 år. Omfattningen har ökat efterhand i takt med att allt fler […]

Handdesinfektion från svenska Anolytech minskade smittorisken under Båstadtennisen

För arrangörerna av ”Båstadtennisen” var tillgången till handdesinfektion av god kvalitet viktig för att möjliggöra möten, umgänge och affärer på ett säkert sätt. Anolytechs desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste problemen. Arena Båstad AB driver och utvecklar den klassiska årliga tennisturneringen på Båstad Tennisstadion, där centrecourten anlades redan 1907. Tennisstadion är tillsammans med närliggande […]

Bättre foderomvandling, friskare grisar och jämnare kullar med Anolytechs desinficering av vatten

Grisproducenten Sörby Gård utanför Västerås hade problem med att foderjäsning i ledningar påverkade foderomvandlingen negativt. Svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste problemen. På Sörby Gård utanför Västerås bedriver ägaren Magnus Jansson grisproduktion som satellitgård till Mycklinge suggring. 6 000 smågrisar produceras årligen, varav 5 200 föds upp till slakt. […]

Mikrober i processvattnet försvann med Anolytechs system för desinficering av vatten

Industriföretaget Bona hade problem med mikrober i vattenledningar som gav lukt och förkortade hållbarheten på företagets produkter. Svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten löste problemen. 1919 grundades familjeföretaget Bona, som idag erbjuder produkter och system för att installera, renovera och underhålla golv till kunder i 90 länder.         Med 3 miljarder kronor i […]

Färre bakterier gav friskare kor med svenska Anolytechs system för desinficering av vatten

Rista Mjölkgård utanför Uppsala hade problem med en biofilm med bakterier i karen med kornas dricksvatten. Lösningen blev ett system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier från svenska Anolytech. Familjen Gunnarsson är bönder sedan fyra generationer. Karl-Gunnar driver tillsammans med hustrun Kristina och sönerna Kenneth och Krister två gårdar i Alunda utanför Uppsala.         […]

Problemen med tillväxten försvann med Anolytechs miljövänliga desinficering av vatten

Kycklingproducenten Gallus Elit utanför Mariefred fick problem med djurens tillväxt. Olika lösningar testades men först med svenska Anolytechs system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier försvann problemen. På Vinterled huserar en fjäderfägård med massor av svensk höns- och kycklinghistorik. Redan för 100 år sedan sägs gården ha varit platsen där ”djurdoktorn Lotta” kunde bota […]