Environmentally friendly
Disinfection in
real estate

Preventive disinfection against Legionella

Att hålla vattensystemet fritt från skadliga mikroorganismer och biofilm är ofta en utmaning. För även om det inkommande vattnet håller hög kvalitet, kan biofilm uppstå och bakterier som Legionella tillföras vattnet och sprida sig inne i fastigheten. Skulle det hända behöver drabbade miljöer
desinficeras samt utrustning som duschmunstycken bytas ut – med stora kostnader som följd. Allt detta kan undvikas med Anolytechs miljövänliga och förebyggande system för vattendesinfektion som effektivt avdödar bakterier och förhindrar tillväxt av biofilm.

Areas of real estate

“The best way to fix Legionella is to never let the bacteria take hold in the first place. Anolytech’s system prevents attacks so that the spread of infection never occurs. In addition, huge amounts of water are saved because the pipes do not need to be flushed as in traditional Legionella control.”

Cristian Sterning, försäljningschef Anolytech

Contributes to the following UN Sustainable Development Goals