Nu uppfyller vår desinficering ytterliggare en EN-Standard!

Vi har under året genomfört flera tester av vår desinficering. Anolytechs desinficering Anolyt-pH uppfyller kraven för 6 stycken europeiska standarder gällande desinficering inom hälso- och sjukvården, medicinska-, livsmedel-, industri-, hushålls- och institutionsområdet. Vår senast genomförda test uppfyller kraven enligt europeisk standard EN 14476. Detta har varit ett viktigt test att genomföra och uppfylla eftersom det bevisar att Anolyt-pH avdödar virus, så även coronavirusfamiljen.

Om EN-standard 14476

EN-Standarden 14476 för kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel är ett kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av virusavdödande effekten inom medicinområdet. Proven är utförda på flera virus, även coronavirusfamiljen. Provet är genomfört med mycket goda resultat. Den svenska standarden heter:  SVENSK STANDARD · SS-EN 14476:2013 och du kan läsa mer om EN-standarden på Svenska institutet för standarder.

Anolyt-pH och coronavirusfamilen

Hypoklorsyra är en endogen substans i alla däggdjur och är effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer. Flera studer berättar om effektiviteten med hypoklorsyra för att bekämpa virus, så som coronavirus. Vid kontakt med viruset tar sig hypoklorsyran genom mikroorganismens cellmembran och slår ut cellens förmåga att överleva eller föröka sig. För närvarande har bland annat US Environmental Protection Agency rekommenderat många desinfektionsmedel mot COVID-19 inklusive hypoklorsyra. Källa*

        Universitetsmedicin Greifswald, Institutet för hygien och miljömedicin i Tyskland har utfört egna tester för avdödande av coronavirus för olika desinfectionsmedel där hypoklorsyra är en av de testade desinfektionsalternativen. Deras tester visar också på att hypoklorsyra är effektivt i bekämpningen av viruset. Källa*

        Australiens regering gick i våras ut med rekommendationer för desinficering av Covid-19 i olika miljöer. Hypoklorsyra är en av de desinficeringsmedel som den australiska regeringen har med i sin rekomendation. Källa*

Anolytechs desinficeringsmedel

Anolytechs maskiner tillvrekar hypoklorsyra. Produkten kallar vi Anolyt-pH. Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol. Produkten är biologiskt nedbrytbar och väldigt skonsam för människor och miljön. Anolyt-PH är miljövänligt, säkert och helt giftfritt.

        Anolytechs desinfektionsteknik kan användas på flera olika sätt inom många områden och branscher. Den kan också anpassas utifrån problemställning och olika processer. Man kan dela in användningen i 4 huvudområden:

Bakteriefritt vatten med Anolytechs system

Med en jämn och säker tillförsel av desinfektion i vattnet elimineras risken för spridning av bakteriologisk smitta i dricksvatten, bad & dusch, kök, restaurang m.m. När man tillsätter Anolyt-pH i vattnet har man ett vatten som inte innehåller skadliga bakterier, virus, sporer och svampar och ett vattensystem som är fritt från biofilm. Anolytechs system förhindrar bakterier i inkommande vatten men även utifrån kommande bakterier som etablerar sig i vattensystemet.

Anolytechs desinfektion på flaska

Anolytechs hand och ytdesinfektion är effektiv och avdödar bakterier, virus, mögel, sporer och svamp. Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol. Desinfektionsmedlet uppfyller flertalet EN-standarder.

Desinficering genom torrdimma

Anolytech Disinfection System™ kan användas för att desinficera med torrdimma och är godkänd enligt EN-standard 17272 för maskinell automatiserad luftburen rumsdisinfektion. Torrdimman avdödar bakterier, virus, mögel, sporer och svamp. Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol.

Cirkulär process med produktion av desinfektion på plats

Med Anolytechs maskin på plats kan en Cirkulär process skapas där man tar bort brand-och miljöfarlig frakt och avfall. Näringsliv och viktiga samhällsfunktioner säkrar upp sin tillgång till desinfektion och blir oberoende av leverantörer. Det är även ett miljövänligare alternativ och värnar om en hållbar framtid.

Testad och Godkänd

Anolytech är registrerad på artikel 95-listan (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Anolytechs produkt Anolyt-pH uppfyller förutom den nya EN-standarden EN 14476 också de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13697, EN 13610, EN17272 och EN 13727

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here