Ny rening av avloppsvatten sparar 75 miljoner liter dricksvatten per år

Reningsverket tar hjälp av Ystadsföretaget Anolytech för att rena avloppsvattnet från mikroorganismer. Därmed kan avloppsvattnet återanvändas och 75 miljoner liter dricksvatten sparas varje år. – För oss är ordern värd nästan en miljon kronor, men framför allt ger den oss ett genombrott på en ny marknad, säger Stefan Fischlein, Anolytech.

Det ombyggda reningsverket Sjöhög togs i bruk 2016. Nu tillförs ytterligare ett reningssteg som renar gråvatten från mikroorganismer till tekniskt vatten.

        – Det betyder att man inte längre släpper ut renat avloppsvatten med mikroorganismer i havet, men också att avloppsvattnet kan återanvändas. Tekniskt vatten kan användas till processer i reningsverket, till att spola gator eller vattna blommor och andra växter, förklarar Stefan Fischlein, grundare och ägare av Anolytech tillsammans med Cristian Sterning, i dagsläget används dricksvatten i de sammanhangen. Satsningen på ytterligare ett reningssteg i reningsverket betyder därför att man kan spara 75 miljoner liter dricksvatten om året.

Det nya reningssteget bygger på en välkänd och beprövad metod med hypoklorsyra. – Den utvinns med hjälp av elektricitet från vanligt salt. Att rena med hypoklorsyra är effektivare och säkrare än med klor. Hypoklorsyra är ofarligt och finns naturligt i våra magsäckar. Utvinningen av den ger inte heller några restprodukter, förklarar Stefan Fischlein.

        Eftersom framställningen av hypoklorsyra kan göras på plats på reningsverket behövs inte några transporter av farliga ämnen.

Citat i samma typsnitt som ingress

”Miljövinsterna är stora och ger oss möjlighet att ta stora steg mot de miljömål som satts upp i Agenda 2030.”

Hittills har Anolytech främst arbetat mot lantbruket och renat dricksvatten till djuren. – När pandemin bröt ut gjorde vi handsprit och delade ut. Då fick betydligt många fler upp ögonen för oss och vår teknik, säger Stefan Fischlein. Inte minst har fastighetsägare sett möjligheter använda tekniken för att desinficera duschar mot legionella.

Reningssteget på reningsverket i Ystad blir ytterligare ett område där Anolytech ser möjlighet att växa. – Reningsverket i Ystad blir en viktig referens för oss. Det finns ytterligare 1300 reningsverk i Sverige.

        I juni ska tekniken komma på plats i Sjöhög för att vara i full drift i augusti. Först då är man på reningsverket beredd att kommentera investeringen. Ordervärdet för Anolytech är 997 000 kronor.

Cecilia Billgren

Cecilia.billgren@ystadsallehanda.se

Artikel från Ystad Allehanda 220311

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here