Legionella i vattnet i ny psykiatribyggnad i Växjö hanteras med svenskt system

I mitten av maj upptäcktes förhöjda halter av bakterien legionella i vattnet i den nya specialistpsykiatribyggnaden på Sigfridsområdet i Växjö. Efter att ha vidtagit traditionella åtgärder för att hantera problemet installerar nu Region Kronoberg ett svenskt system för hypoklorsyra i byggnaden för att få bukt med bakterien.

     När förhöjda värden av bakterien legionella upptäcktes tidigare i vår genomförde Region Kronoberg omedelbart insatser för att minska risken för att någon skulle insjukna i legionella. Nya duschslangar och -munstycken med legionellafilter installerades och samtliga duschar och kranar hetvattenspolades.

Resultatet av en ny provtagning i maj visade på legionella även i kallvattenledningar, vilket gör att vidtagna åtgärder ej räcker. Därför installerar man nu ett system från svenska Anolytech för dosering av hypoklorsyra direkt i inkommande vatten.

     – Vid en rutinprovtagning upptäcktes förhöjda värden och vi utökade därför provtagningen. Det visade sig då att det är problem i hela huset inklusive i kallvattenledningar. Vi försöker nu komma åt problemet med hjälp av en svensk metod som innebär att en låg koncentration hypoklorsyra löpande doseras i vattnet och tar bort virus och bakterier, säger Patrik Hjelm, fastighetschef i Region Kronoberg.

     Företaget bakom den nya metoden med hypoklorsyra heter Anolytech, är svenskt och beläget utanför Ystad. De framställer AnoDes, en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av vatten, salt och el som avdödar och förhindrar tillväxt av bakterier, virus, mögel, svampar och sporer. Utöver att AnoDes hanterar problem med legionella slipper man byta duschslangar/-munstycken och spola tusentals liter vatten genom ledningarna i samband med bekämpning av legionella, eftersom desinficeringen sker löpande.

     Produktionen av AnoDes sker på plats med en kontinuerlig dosering i fastighetens inkommande vatten.  Systemet är godkänt enligt EN-standarden 13623 (Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av baktericid effekt mot Legionella av kemiska desinfektionsmedel i vattenbaserade system).

     – Problemen i Växjö visar att legionellabakterien kan spridas även i kallvattenledningar, samtidigt som ny forskning visar att den kan överleva i temperaturer upp till 70 grader Celsius. Därmed krävs nya metoder för att minska risken för smittspridning, säger Stefan Fischlein, grundare av och VD på Anolytech, som utvecklat en miljövänlig metod för desinficering av vatten i konkurrens med traditionella metoder som t ex använder starka kemikalier, ultraviolett lampor (UV-ljus) eller filter som regelbundet behöver bytas.

Legionellabakterien finns normalt i en liten mängd i vanligt vatten, både i vattendrag, grundvatten och vattenledningar. Antalet bakterier är vanligtvis för litet för att framkalla sjukdom, men under vissa förutsättningar kan mängden bakterier öka.

     Svenska Anolytech utvecklar och säljer sedan 2005 en alkoholfri och cirkulär desinfektionsteknik som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom miljövänlig desinficering av vatten, händer och ytor. Tekniken certifierades nyligen enligt standarden EN 1500 (handdesinfektion) resp EN 14476 (kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel) och uppfyller sedan tidigare standarderna för desinfektionsmedel EN 13624EN 13623EN 13610EN17272EN 14476 , EN13697 och EN 13727. Kunderna finns i Europa inom lantbruk, livsmedelsproduktion, hotell och fastigheter, offentlig sektor samt sjukvård.

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here