Miljövänlig
Desinfektion
I vården

Undvik smittspridning med förebyggande desinfektion

Sjukvård, förskolor och äldreboenden är miljöer som är särskilt känsliga när det gäller spridning av bakterier och virus. Därför är det extra viktigt att regelbundet desinficera händer och rumsytor, samt att säkerställa att vattnet i kranar och duschar inte sprider t ex Legionella. Anolytechs desinfektionssystem innebär att ni producerar den

miljövänliga desinfektionslösningen AnoDes på plats i er verksamhet. AnoDes doseras förebyggande i vattensystemet och förhindrar därmed angrepp och spridning av bakterier och tillväxt av biofilm. Genom att tappa AnoDes på egna flaskor har ni alltid tillgång till effektiv och alkoholfri hand- och ytdesinfektion.

Områden inom sjukvården

Pandemin har verkligen belyst hur viktigt det är med handhygien och annan desinfektion i olika vårdsammanhang. Att slippa alkoholbaserad handdesinfektion som torkar ut händerna är dessutom något som många efterfrågat. AnoDes är helt alkoholfri och därför skonsam mot huden. 

Stefan Fischlein, grundare av Anolytech

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål